Truyền dẫn quang trắng P2P

Truyền dữ liệu Point to Point (điểm tới điểm) trên đường truyền cáp quang 100%

DỊCH VỤ P2P – DỊCH VỤ KẾT NỐI ĐIỂM TỚI ĐIỂM

Hoàn toàn riêng biệt và bảo mật cao nhất với P2P

Bảo mật thông tin tuyệt đối dành cho những doanh nghiệp có mục đích truyền dữ liệu an toàn với đường truyền cáp quang độc lập và riêng biệt. Có khả năng truyền tải tốc độ lớn mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp

Không giới hạn về tốc độ

Đường truyền vật lý dành riêng và không chia sẻ băng thông. 

Bảo mật dữ liệu tuyệt đối. 

Kênh truyền hoàn toàn riêng biệt ngay cả với nhà mạng bảo mật là tuyệt đối. 

Cam kết chất lượng dịch vụ 

Cam kết gián đoạn dịch vụ không quá 1%/1 năm. Hỗ trợ 24h/7. 

Thông số kỹ thuật

NỘI DUNG

THÔNG SỐ

Mô hình

Điểm – Điểm

Lớp mạng

Lớp 1

Băng thông

1Mbps – 10 Gbps

Giao diện

Ethernet, Fiber

Loại tính hiệu

Digital

Khoảng cách truyền tối đa

120 KM

Liên Hệ Đăng ký dịch vụ 

Hotline : 0989 602 333 

Hotline : 0989 602 333 

Dịch vụ Liên quan

Internet cáp quang CMC

Internet Leased Line CMC

Quang trắng

Mạng riêng ảo VPN

Tổng đài ảo 

Đầu số 024710 xxxxx

Đầu số 1900 / 1800

SMS Brandname

Office 365 

Wifi marketing 

Cloud Server

Bảo mật thuê ngoài