Mạng riêng ảo VPN | Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh MPLS VPN

Kết nối đa điểm với mạng riêng ảo VPN dịch vụ truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh MPLS VPN

MPLS VPN – DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU NỘI HẠT, LIÊN TỈNH

Cho những kết nối đa điểm tin cậy trong nước

Kết nôi tin cậy, đảm bảo kinh doanh 

mạng chuyển mạnh nhãn đa giao thức tiên tiến được bảo vệ tuyệt đối . 

Linh động trong nâng cấp

Nâng cấp băng thông và thay đổi kết nối một cách dễ dàng. 

giám sát dịch vụ thông minh 

Hệ thống giám sát 24/7 có khả năng tự tạo và gửi cảnh bảo cho kỹ thuật viên. 

 

Thông số kỹ thuật

Nội dung kỹ thuật

Thông số

Mô hình

Điểm – Điểm; Điểm – Đa điểm; Đa điểm – Đa điểm

Lớp mạng

Tuỳ chọn: Lớp 2 hoặc 3

Công nghệ

MPLS

Băng thông liên tỉnh

1Mbps – 1Gbps

Băng thông nội hạt

1Mbps – 10Gbps

Giao diện

Ethernet/Fiber

Hỗ trợ MTU

Đăng ký lắp đặt dịch vụ 

Hotline : 0989 602 333 

Hotline : 0989 602 333 

Dịch vụ Liên quan

Internet cáp quang CMC

Internet Leased Line CMC

Quang trắng

Mạng riêng ảo VPN

Tổng đài ảo 

Đầu số 024710 xxxxx

Đầu số 1900 / 1800

SMS Brandname

Office 365 

Wifi marketing 

Cloud Server

Bảo mật thuê ngoài